วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมาชิกในกลุ่ม roune202 coffee cafe

สมาชิกในกลุ่ม Roune202 coffee cafe
1.นาย ศุภกฤต ศรีคำ เลขที่ 16
2.นาย ธีรโชติ บุญศรัทธา เลขที่ 19
3.นาย ธนศักดิ์ หน่อแก้ว เลขที่ 20
4.น.ส ศิรินทร์รัตน์. พิสุทธิ์ เลขที่ 23
5.นาย อภิวัฒน์  ทรายทวีป เลขที่ 25
6.น.ส พัชรินทร์  ทองเหลือง เลขที่ 28
7.นาย ยุรนัน กาญจนสาร เลขที่ 29
8.นาย ณรงฤทธิ์ ไชโยธา เลขที่ 30
9.นาย กฤษณ์ ไกยศรี เลขที่ 39
10. นาย จักกฤษ  จันทะชิด เลขที่ 42

11.นาย อนุวัติ โสมรักษ์  เลขที่ 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น